Wettelijke vereisten voor websites en webshops

Wettelijke vereisten voor websites en webshops

Het runnen van een website of webshop brengt verschillende verplichtingen met zich mee op het gebied van wettelijke naleving. Met de opkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacywetten wereldwijd, is het essentieel om te begrijpen welke regels en voorschriften van toepassing zijn. In dit artikel meer over de wettelijke vereisten voor websites en webshops, met speciale aandacht voor de AVG-verplichtingen, met een aanvulling voor websites voor Alojamento Local in Portugal.

Dit artikel komt voort uit het feit dat ik als webdesigner én als adviseur voor Alojamento Local regelmatig aanloop tegen het feit dat websites niet op orde zijn. Men trekt pas mij aan de bel als het al te laat is en zij een boete hebben gekregen.

Zeker in Portugal is dit helaas een veelvoorkomend ‘probleem’ wat echter makkelijk voorkomen kan worden door jouw website goed op orde te hebben. In dit artikel daarom de uitbreiding speciaal voor website van bedrijven gevestigd in Portugal.

Wettelijke vereisten voor websites en webshops

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is een van de belangrijkste regelgevingen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. Deze verordening is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die persoonlijke gegevens verwerken van individuen binnen de Europese Unie, ongeacht waar het bedrijf gevestigd is.

Belangrijkste Punten van de AVG:

 • Toestemming: Je moet expliciete toestemming verkrijgen voordat je persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt. Gebruikers moeten op de hoogte zijn van welke gegevens worden verzameld en waarvoor ze worden gebruikt.
 • Rechten van Gegevenssubjecten: Personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun gegevens, deze te corrigeren, te laten verwijderen, en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.
 • Gegevensbescherming door Ontwerp en Standaardinstellingen: Dit houdt in dat je al bij het ontwerpen van je website/webshop rekening moet houden met de bescherming van persoonlijke gegevens.
 • Datalekken Melden: In geval van een datalek waarbij persoonlijke gegevens zijn aangetast, moet je dit melden aan de relevante toezichthoudende autoriteit en mogelijk ook aan de betrokkenen.

2. Cookiebeleid en toestemming

Volgens de ePrivacy-richtlijn moet je bezoekers informeren over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op je website. Gebruikers moeten de mogelijkheid hebben om toestemming te geven voor het gebruik van cookies voordat deze worden geplaatst op hun apparaten.

3. Online Verkoopvoorwaarden

Voor webshops is het essentieel om duidelijke en transparante verkoopvoorwaarden te hebben. Deze voorwaarden moeten details bevatten over prijzen, betalingsmethoden, leveringsvoorwaarden, retourbeleid en garanties.

Wat moet er verplicht op een website?

AVG-vereisten voor een website:

 1. Privacyverklaring: Het opstellen van een duidelijke, begrijpelijke privacyverklaring is verplicht. Het moet informatie bevatten over welke gegevens worden verzameld, hoe ze worden gebruikt, met wie ze worden gedeeld en hoe gebruikers hun rechten kunnen uitoefenen.
 2. Cookiebeleid: Een cookiebeleid informeert bezoekers over welke cookies worden gebruikt op de website, waarvoor ze dienen en hoe gebruikers ze kunnen beheren of uitschakelen. Je dient een cookiebanner te hebben met keuze mogelijkheid voor het wel/niet toestaan voor het verzamelen van cookies. Tevens moet het cookiebeleid een cookiegenerator bevatten.
 3. Toestemming voor gegevensverzameling: Voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, zoals via contactformulieren of nieuwsbriefinschrijvingen, is expliciete toestemming van de gebruiker vereist.
 4. Beveiliging van gegevens: Er moeten passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of ongeoorloofde toegang.
 5. Contact- en bedrijfsgegevens: De volledige contact- en bedrijfsgegevens moeten op een duidelijk zichtbare plaats staan op de website. Buiten de naam & adresgegevens zijn dit ook een KVK- en BTW nummer.

Welke regels zijn er voor een webshop?

Verplichte zaken voor een webshop:

 1. Algemene Voorwaarden: Het opstellen van duidelijke en toegankelijke algemene voorwaarden is cruciaal. Hierin moeten zaken als betalingsvoorwaarden, retourbeleid, garanties en geschillenbeslechting worden opgenomen.
 2. Facturatie- en betalingsgegevens: Webshops moeten factureren en betaalgegevens van klanten bewaren voor boekhoudkundige en belastingdoeleinden gedurende de vereiste wettelijke termijn. Denk er ook aan dat achteraf betalen ook een verplichte mogelijkheid moet zijn bij webshops.
 3. Klantgegevens en privacy: Naast de AVG-vereisten voor websites moeten webshops zorgen voor veilige opslag van klantgegevens, zoals adresgegevens en betalingsinformatie, en transparant zijn over hoe deze gegevens worden gebruikt.
 4. Herroepingsrecht: Klanten moeten het recht hebben om binnen een bepaalde termijn producten terug te sturen en een terugbetaling te ontvangen volgens het wettelijke herroepingsrecht.
 5. SSL-certificaat en veilige betalingen: Het hebben van een SSL-certificaat is essentieel voor het veilig versleutelen van gegevens tussen de webserver en de browser van de klant, met name tijdens betalingstransacties.

Minimale vereisten voor een privacybeleid

Een privacybeleid is een cruciaal document voor elke website of webshop. Hier zijn enkele minimale vereisten waaraan een privacybeleid moet voldoen:

Identificatie van de Verwerkingsverantwoordelijke

 • Vermeld duidelijk de identiteit van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking, zoals de naam van je bedrijf en contactgegevens.

Doeleinden van Gegevensverwerking

 • Beschrijf nauwkeurig en transparant waarom je persoonlijke gegevens verzamelt en hoe je deze zult gebruiken.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

 • Een belangrijk onderdeel van de privacyverklaring is het uitleggen van de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking. Dit betekent dat je moet aangeven welke juridische basis je hebt om persoonlijke gegevens te verwerken, zoals toestemming, contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang, enzovoort.

Gegevenstypen

 • Geef een overzicht van de specifieke soorten persoonlijke gegevens die je verzamelt, zoals naam, adres, e-mailadres, IP-adres, etc.

Gegevensdeling en Ontvangers

 • Informeer gebruikers met wie je persoonlijke gegevens deelt en wie de ontvangers ervan zijn, zoals derde partijen of dienstverleners.

Rechten van Gegevenssubjecten

 • Leg uit welke rechten gebruikers hebben met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, inclusief het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar.

Gegevensbeveiliging

 • Beschrijf de maatregelen die je hebt genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging, verlies of wijziging.

Bewaartermijn

 • Specificeer hoelang je persoonlijke gegevens bewaart voordat je ze verwijdert of anonimiseert.

Klachten

 • Je moet aangeven hoe gebruikers klachten kunnen indienen met betrekking tot gegevensbescherming en bij wie ze terecht kunnen in geval van geschillen.

Wettelijke vereisten voor Alojamento Local Portugal

Aangezien ikzelf naast mijn werk als webdesigner ook een Alojamento Local in Portugal heb weet ik als geen ander aan welke wettelijke verplichtingen je dient te voldoen binnen Portugal. Dit aanvullend wat in dit artikel al geschreven is. Het uitvoerende en controlerende orgaan in Portugal, de ASAE, controleert grondig op de naleving van onderstaande zaken.

 • Vermelding van het verplichte licentie nummer op een duidelijke zichtbare plaats.
 • Verwijzing naar het digitale klachtenboek. Je dient uiteraard ook geregistreerd te zijn in het digitale klachtenboek.
 • Indien bezoekers telefonisch contact kunnen opnemen vermelden dat telefoonkosten voor de beller zijn volgens de kosten eigen provider.
 • Vermelding naar een lijst met nationale klachtencommissies, de zogenaamde Resolução Alternativa de Litígios (RAL).

Buiten deze zaken die verplicht zijn op de website zijn er nog een aantal verplichte zaken voor Alojamento Local. Hierover heb ik al eerder de tips voor alojamento local geschreven.

Conclusie wettelijke vereisten voor websites

Het naleven van wettelijke vereisten voor websites en webshops, met name de AVG-verplichtingen, is van cruciaal belang om de privacy van gebruikers te waarborgen en boetes te voorkomen. Een gedetailleerd privacybeleid en transparante voorwaarden helpen niet alleen om aan de wet te voldoen, maar ook om het vertrouwen van je klanten te winnen en te behouden. Het is altijd verstandig om juridisch advies in te winnen of gebruik te maken van vooraf opgestelde sjablonen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van je website of webshop om volledige naleving van de juridische eisen aan een website te verzekeren. Door transparantie, zorgvuldige gegevensbeveiliging en naleving van de regelgeving draag je bij aan een betrouwbare en professionele online aanwezigheid.

Aangezien er veel verplichtingen zijn voor websites en webshops kan het natuurlijk zijn dat ik hier iets vergeten ben te melden. Laat mij dit vooral weten dan vul ik het aan. Dit kan door even een mailtje te sturen of het contactformulier in te vullen.