Alojamento Local aangiften

Hoe zit dat nu eigenlijk met Alojamento Local aangiften? Regelmatig bereikt mij die vraag. Ik merk dat er nog steeds heel veel verwarring is. Over welke aangiften gaat het? Wanneer, waar en hoe moet je wat doen? Kan je dit zelf of is een boekhouder aan te raden of zelfs verplicht?

Alojamento Local aangiften

Bij de diverse aangiften en melding waarmee je te maken krijgt als je een Alojamento Local hebt in Portugal gelden een aantal mitsen en maren. Veel is afhankelijk van eerder gemaakte keuzes al bij de aanvang van de AL. Hoewel ik in dit artikel niet opneem hoe je een licentie moet aanvragen voor Alojamento Local is het wel handig dit artikel op voorhand al te lezen. De Alojamento Local aangiften die ik in dit blog zal bespreken zijn:

Maandelijkse aangiften bij de finanças
Aangiften bij de SEF
Aangifte bij de Segurança Social per kwartaal
Iva aangifte, doorgaans per kwartaal
Jaarlijkse aangifte IRS of IRC

Bedrijfsvorm Alojamento Local

De eerste keuze die je dient te maken is of je je inschrijft als trabalhador independente, zelfstandige of als Lda (vergelijkbaar met een B.V.) In eerste instantie lijkt de eerste optie de beste keuze, zeker voor Alojamento Local.

Als zelfstandige heb je namelijk geen verplichte accountant nodig voor je Alojamento Local aangiften én ben je vrijgesteld van premie voor de Segurança Social. Heb jij je Alojamento Local ondergebracht in een Lda. dan ben je als Lda. met personeel wel premieplichtig. Dit is een flinke maandelijkse kostenpost.

Boekhoudvormen Alojamento Local

Heb je in de vorige keuze gekozen om je in te schrijven als zelfstandige, trabalhador independente, dan heb je vervolgens de keuze om te kiezen uit 2 boekhoudvormen.

Regime simplificado: kortweg gezegd komt het erop neer dat bij dit systeem een vast bedrag van de omzet gezien wordt als kosten. In het geval van Alojamento Local is dat op dit moment 65%. Derhalve is 35% van de omzet belast voor de IRS aangifte. Er zijn slechts 2 voorwaarden om voor dit systeem te kunnen kiezen: je moet resident in Portugal zijn én je omzet moet lager zijn dan € 200.000.

Contabilidade organizada: de uitgebreide boekhouding. Deze is verplicht voor alle bedrijfsvormen én voor zelfstandigen met een omzet hoger dan € 200.000. Bij deze boekhoudvorm gaat men uit van de werkelijke gemaakte kosten. Kies je hiervoor dan is tevens een gecertificeerd accountant verplicht voor alle onderstaande alojamento local aangiften met uitzondering van de SEF.

Wanneer kies je nu wat? Over het algemeen geldt hoe hoger de omzet, hoe meer voordeel bij het georganiseerde boekhoudregime. Echter een bedrijf met minder activa en minder kosten zal profiteren van het vereenvoudigde regime. Overleg van te voren vrijblijvend met een accountant wat het beste is voor jouw situatie.

Alojamento Local aangiften

Finanças

Hoe je deze maandelijkse aangiften moet doen is mede afhankelijk van je de gekozen bedrijfsvorm en boekhoudvorm. Echter deze Alojamento Local aangiften bij de Finanças moeten wel maandelijks gebeuren. Dit kan rechtstreeks gedaan worden in het Portal van de Finanças bij de Recibo-verdes. Voor elke 10e van de maand moet de omzet van de maand ervoor verwerkt zijn.

De SEF

Als je buitenlandse gasten krijgt dan ben je verplicht die aan te melden en na vertrek ook weer af te melden bij de SEF. Dit moet je doen binnen 3 werkdagen na aankomst én binnen 3 werkdagen na vertrek. Dit moet je doen voor alle buitenlandse gasten die niet de Portugese nationaliteit hebben.

Segurança Social

Uitgaande van de niet-covid situatie, waarin een uitzonderingsregel van toepassing is, zijn Alojamento Local Moradia en Apartemento niet-premieplichtig voor de Segurança Social. Dit houdt echter ook in dat er geen sociale verzekeringen worden opgebouwd. Daarentegen zijn AL Hostel en AL Quarto wel premieplichtig en dienen derhalve elk kwartaal aangifte te doen en premie te betalen. Dit is een vast percentage over de verhuurinkomsten.

De IVA

Niet te vergeten als je het hebt over Alojamento Local aangiften zijn de IVA aangiften. Wanneer moet je nu IVA gaan berekenen over je verhuurprijzen? Je bent IVA-plichtig als je omzet boven de € 12.500 uitkomt. Als je deze magische grens bereikt dien je een IVA nummer aan te vragen bij de Finanças. Vanaf dat moment dien je ook IVA te berekenen aan je gasten.

Het meest gebruikelijke is dat je IVA aangiften moet doen per kwartaal. Hiertoe dien je elke maand je IVA facturen te verwerken middels een speciaal (boekhoud)programma bij de Finanças. Dit geldt voor zowel je omzetfacturatie als voor je aftrekbare inkopen. Ik adviseer sterk om dit gedeelte wel door een account te laten doen. Zodat je zelf alleen de voorbereidingen hoeft te doen. Het benodigde programma is vrij prijzig én er zijn altijd weer lastige uitzonderingsregels met onder andere de OTA’s.

De IRS of IRC aangifte

De IRC aangifte is als je hebt gekozen voor een Lda. Hierbij verloopt al alles via een gecertificeerde accountant. In het geval je zelf al je Alojamento Local aangiften wilt doen dan rond je af met de IRS aangiften. De jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting welke in de meeste gevallen gedaan moet zijn uiterlijk 30 juni van het volgende jaar. Afhankelijk van je boekhoudvorm geef je hier je werkelijke winst uit Alojamento Local aan of de fictieve winst.

Je kan in het laatste geval geen zakelijke kosten aftrekken in je aangifte alsnog. Wel kan je in de aangifte persoonlijke aftrekkosten opvoeren mits deze gemaakt met je NIF nummer. Ben je resident in Portugal dan heb je recht op een belastingvrije som.

Workshop Alojamento Local aangiften

Tot slot

Heb jij over dit artikel over Alojamento Local aangiften eigenlijk alleen maar meer vragen gekregen dan er beantwoord zijn? Doe je al veel maar kom je er net niet helemaal uit of wil je kijken of je kan besparen op je accountantskosten?

In samenwerking met Liesbeth Gritter, eigenaresse van een Alojamento Local bij Tomar die met dezelfde vragen zat, organiseer ik op 24 mei 2021 een online workshop Alojamento Local aangiften. Je kan je aanmelden via de speciale aanmeldingspagina.

2 Comments

  1. Hoe zit het dan als je als zelfstandige staat ingeschreven maar geen resident brnt in Portugal tag de irs aangiftes ?
    Ik wil me wel
    Opgeven voor de workshop .
    Groetjes Monique

    Monique Nijburg

Comments are closed.