PRIVACY- en COOKIEBELEID van Portugalore

Dit Privacy- en cookie beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Portugalore verwerkt van haar klanten.

Indien u Portugalore inschakelt voor webdesign & webdevelopment alsmede voor advies & begeledingswerkzaamheden geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Portugalore, Sitio Rossio Habt, 3300-124, Valbona, Portugal, adviesportugal@gmail.com, telefoonnummer +351 235 010 057

2. Welke gegevens verwerkt Portugalore en voor welk doel

 

2.1    Portugalore gebruikt de persoonsgegevens omdat je deze zelf hebt verstrekt aan Portugalore om gebruik te kunnen maken van het dienstenaanbod van Portugalore.

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via het contactformulier op de website.

2.2    Portugalore verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 

 • Een op maat gemaakte offerte te kunnen sturen
 • Een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten
 • Contact op te kunnen nemen als er nog vragen zijn
 • Op de hoogte te brengen van de vorderingen
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van de Nieuwsbrief. Dit alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een Nieuwsbrief. Je gegevens zijn dan opgeslagen op een interne server. Zonder toegang van derden. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven van het ontvangen van een nieuwsbrief. Gegevens worden dan direct vernietigd.
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijv. de belastingaangifte.

 

3. Bewaartermijnen

Je naam, emailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Portugalore. Tevens om u te informeren over de ontwikkelingen van Portugalore. Indien de Portugese wetgeving langere bewaring vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst en vreemdelingendienst wordt deze termijn aangehouden. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Portugalore passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Portugalore geen gebruik van diensten van derden.

4.3  Je gegevens worden uitsluitend met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht en/of advies. Gegevens worden uitsluitend gedeeld na verkregen toestemming hiervoor.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de administratie van Portugalore kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Portugalore zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Portugalore je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hierover per email contact opnemen: adviesportugal@gmail.com en vragen naar het klachtenboek.

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie adviesportugal@gmail.com

 

 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

De datum 2 februari 2019

Cookiebeleid

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.casatraca.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Portugalore heeft Google geen toestemming gegeven om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Portugalore gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

 

8. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt soms gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen

Portugalore maakt geen gebruik van verschillende social mediakanalen.

 

 

Opgemaakt 2 februari 2019