PRIVACYBELEID van Portugalore

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Portugalore verwerkt van haar klanten.

Indien u Portugalore inschakelt voor webdesign & SEO alsmede voor advies & begeleidingswerkzaamheden geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u dan ook om het Privacybeleid door te lezen en tevens te bewaren voor je eigen administratie.

Portugalore geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van mijn diensten hebben verzameld. Ik stel jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Portugalore. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22-11-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik  aan je uit op welke wijze ik jouw gegevens opsla en hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten jij hebt met betrekking tot de aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over dit privacy beleid kan je contact opnemen met mij, je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Ik heb voor mijn webhosting gekozen voor SitiWeb.nl. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. SitiWeb heeft toegang tot jouw gegevens om mij (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen de gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

SitiWeb is op basis van de overeenkomst die ik met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen omtrent uw privacy. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting SitiWeb

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Sitiweb.nl. Sitiweb.nl verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Sitiweb.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Sitiweb.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten Laposta

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer eveneens gebruik van de diensten van Sitiweb.nl. Sitiweb.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Sitiweb.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Voor het versturen van nieuwsbrieven en gratis downloads maak ik gebruik van Laposta. Laposta verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik de gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatische gegevensverwerking

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking fiscaal of strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Portugalore op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

1. Verantwoordelijke persoonsgegevens

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Portugalore, Sitio Rossio Habt, 3300-124, Valbona, Portugal, info@portugalore.com, telefoonnummer +351 235 204 313

2. Welke gegevens verwerkt Portugalore en voor welk doel

2.1    Portugalore gebruikt de persoonsgegevens omdat je deze zelf hebt verstrekt aan Portugalore om gebruik te kunnen maken van het dienstenaanbod van Portugalore.

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via het contactformulier op de website.

2.2    Portugalore verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 • Een op maat gemaakte offerte te kunnen sturen
 • Een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten
 • Contact op te kunnen nemen als er nog vragen zijn en
 • Op de hoogte te brengen van de vorderingen en
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van de Nieuwsbrief. Dit alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een Nieuwsbrief. Je gegevens zijn dan opgeslagen op een interne server. Zonder toegang van derden. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven van het ontvangen van een nieuwsbrief. Gegevens worden dan direct vernietigd.
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijv. de belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@portugalore.com, dan verwijdert Portugalore deze informatie.

3. Bewaartermijnen gegevens

Uiterlijk tot 2 jaar na afloop van de overeenkomst gebruiken wij je naam, emailadres en ook telefoonnummer om je te vragen naar je ervaringen met Portugalore. Tevens om u te informeren over de ontwikkelingen van Portugalore. Indien de Portugese wetgeving langere bewaring vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst en ook vreemdelingendienst hanteren wij deze termijn. Aansluitend  vernietigen wij de persoonsgegevens.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Portugalore passende technische en ook organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Portugalore geen gebruik van diensten van derden.

4.3  Wij delen je gegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht en/of advies. Wij delen alleen gegevens uitsluitend  na verkregen toestemming hiervoor.

4.4 Portugalore maakt gebruik voor de hosting en domeinregistratie van de diensten van Sitiweb.nl en SIDN.nl. Beide partijen hebben passende maatregelen getroffen voor een veilige opslag van uw persoonlijke gegevens. Het betreft hier uitsluitend geautomatiseerde systemen waar geen persoonsgebonden handeling tussen komt.

4.5 Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt Portugalore gebruik van de diensten van Laposta. Laposta beschikt in dat kader over een ISO-27001 certificering.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de administratie van Portugalore kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Portugalore zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Portugalore je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hierover per email contact opnemen: info@portugalore.com en vragen naar het klachtenboek.

5.3 a. Ook indien er andere klachten zijn welke niet met J.C.B. van der Zwan/Portugalore opgelost kunnen worden kunt u vragen naar het klachtenboek of livro de reclamaçoes (ID nummer 30125551)

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@portugalore.com

 

 6. Wijzigingen privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Lees ook onze Algemene voorwaarden

 

Aangepast op 22 november 2022

Cookiebeleid van Portugalore (beperkt)

7. Cookies die gebruikt zijn

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruiken wij cookies. In deze verklaring leggen we eerst uit wat cookies zijn. Daarna gaan we in op welke cookies wij gebruiken en ook waarom wij die gebruiken.

Wat zijn cookies dan

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.portugalore.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics en hoe werkt dat

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Portugalore heeft Google dan ook geen toestemming gegeven om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site ook cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Portugalore gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

 

8. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt soms ook gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen

Portugalore maakt gebruik van  social mediakanalen. Vooralsnog is dit alleen Facebook. Ook  social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Lees ook het uitgebreide cookiebeleid.

 

 

Aangepast op 22 november 2022

Privacybeleid Portugalore