PRIVACY- en COOKIEBELEID van Portugalore

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Portugalore verwerkt van haar klanten.

Indien u Portugalore inschakelt voor webdesign & webdevelopment alsmede voor advies & begeledingswerkzaamheden geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u dan ook om het Privacybeleid door te lezen en tevens te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke persoonsgegevens

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Portugalore, Sitio Rossio Habt, 3300-124, Valbona, Portugal, adviesportugal@gmail.com, telefoonnummer +351 235 010 057

2. Welke gegevens verwerkt Portugalore en voor welk doel

 

2.1    Portugalore gebruikt de persoonsgegevens omdat je deze zelf hebt verstrekt aan Portugalore om gebruik te kunnen maken van het dienstenaanbod van Portugalore.

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via het contactformulier op de website.

2.2    Portugalore verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 

 • Een op maat gemaakte offerte te kunnen sturen
 • Een factuur te kunnen sturen voor de geleverde diensten
 • Contact op te kunnen nemen als er nog vragen zijn en
 • Op de hoogte te brengen van de vorderingen en
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van de Nieuwsbrief. Dit alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een Nieuwsbrief. Je gegevens zijn dan opgeslagen op een interne server. Zonder toegang van derden. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven van het ontvangen van een nieuwsbrief. Gegevens worden dan direct vernietigd.
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijv. de belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@portugalore.com, dan verwijdert Portugalore deze informatie.

3. Bewaartermijnen gegevens

Uiterlijk tot 2 jaar na afloop van de overeenkomst gebruiken wij je naam, emailadres en ook telefoonnummer om je te vragen naar je ervaringen met Portugalore. Tevens om u te informeren over de ontwikkelingen van Portugalore. Indien de Portugese wetgeving langere bewaring vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst en ook vreemdelingendienst hanteren wij deze termijn. Aansluitend  vernietigen wij de persoonsgegevens.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Portugalore passende technische en ook organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Portugalore geen gebruik van diensten van derden.

4.3  Wij delen je gegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht en/of advies. Wij delen alleen gegevens uitsluitend  na verkregen toestemming hiervoor.

4.4 Portugalore maakt gebruik voor de hosting en domeinregistratie van de diensten van Mihosnet en SIDN.nl. Beide partijen hebben passende maatregelen getroffen voor een veilige opslag van uw persoonlijke gegevens. Het betreft hier uitsluitend geautomatiseerde systemen waar geen persoonsgebonden handeling tussen komt.

4.5 Voor het verzenden van nieuwsbrieven maakt Portugalore gebruik van de diensten van Laposta. Laposta beschikt in dat kader over een ISO-27001 certificering.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de administratie van Portugalore kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Portugalore zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Portugalore je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hierover per email contact opnemen: adviesportugal@gmail.com en vragen naar het klachtenboek.

5.3 a. Ook indien er andere klachten zijn welke niet met J.C.B. van der Zwan/Portugalore opgelost kunnen worden kunt u vragen naar het klachtenboek of livro de reclamaçoes (ID nummer 30125551)

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie adviesportugal@gmail.com

 

 6. Wijzigingen privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Lees ook onze Algemene voorwaarden

 

De datum 2 februari 2019

Cookiebeleid van Portugalore

7. Cookies die gebruikt zijn

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruiken wij cookies. In deze verklaring leggen we eerst uit wat cookies zijn. Daarna gaan we in op welke cookies wij gebruiken en ook waarom wij die gebruiken.

Wat zijn cookies dan

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.portugalore.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics en hoe werkt dat

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Portugalore heeft Google dan ook geen toestemming gegeven om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site ook cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Portugalore gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

 

8. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt soms ook gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen

Portugalore maakt gebruik van  social mediakanalen. Vooralsnog is dit alleen Facebook. Ook  social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 

 

Opgemaakt 2 februari 2019

Privacybeleid Portugalore