Gezondheidszorg in Portugal

Als je gaat emigreren naar Portugal krijg je met heel veel nieuwe zaken te maken. Één van die dingen is de gezondheidszorg in Portugal.

In dit artikel neem ik jullie mee naar de gezondheidszorg in Portugal. Na het verhuizen naar Portugal krijg je te maken met de medische zorg in Portugal. Hoe is dit nu geregeld? Voor wie is gezondheidszorg in Portugal bestemd en hoe kan je er gebruik van maken?

De gezondheidszorg in Portugal

De gezondheidszorg in Portugal biedt een breed scala aan voorzieningen, waaronder openbare ziekenhuizen, privéklinieken en gezondheidscentra. Het systeem is geregeld via het Nationaal Gezondheidsdienst (Serviço Nacional de Saúde), dat verantwoordelijk is voor het verstrekken van zorg aan alle burgers en ingezetenen van Portugal. De SNS is het uitvoerende orgaan van het Ministerie van Volksgezondheid.

Hoe werkt het?

De gezondheidszorg in Portugal is bestemd voor zowel Portugese burgers als buitenlandse ingezetenen die in het land wonen. Het systeem is gebaseerd op solidariteit en iedereen heeft recht op basiszorg, ongeacht hun inkomen of sociale status.

Het gezondheidszorgsysteem in Portugal is gebaseerd op het Nationaal Gezondheidsplan, dat streeft naar een evenwichtige verdeling van middelen en zorgkwaliteit. De financiering komt voornamelijk van belastingen en sociale bijdragen. Het systeem is georganiseerd op regionaal niveau, met gezondheidscentra en ziekenhuizen die verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening.

Hoe maak je gebruik van de gezondheidsdienst in Portugal?

Om gebruik te maken van de gezondheidszorg in Portugal, moet men zich inschrijven bij een Centro de Saude. en een gezondheidskaart (cartão de utente) verkrijgen. Met deze kaart kan men toegang krijgen tot medische diensten, zoals consultaties, onderzoeken en behandelingen. Je krijgt ook een huisarts (médico de família) toegewezen als er voldoende aanwezig zijn bij jouw Centro de Saude.

Numero de utente aanvragen

Om een cartão de utente te krijgen, het inschrijvingsbewijs met daarop je numero de utente ga je naar de Centro de Saude in jouw woonplaats of gemeente. Via de website van Centro de Saude kan je heel makkelijk het dichtbij zijnde centrum in jouw woonplaats vinden. Je dient de volgende zaken mee te nemen:

  • Paspoort of ander identiteitsbewijs
  • Inschrijvingsbewijs als resident in Portugal
  • Bewijs van je NIF nummer
  • Portugese mobiele nummer
  • Bewijs van woonadres

Soms wordt er ook gevraagd naar je NISS, sociaal zekerheidsnummer, maar dit is niet verplicht. Je hoeft dit namelijk niet altijd te hebben.

Gezondheidszorg in Portugal

Particuliere verzekering

De standaard publieke gezondheidszorg kent naast veel (financiële) voordelen ook enkele nadelen. Denk bijvoorbeeld aan langere wachttijden en niet altijd beschikken over een ‘eigen’ huisarts. Om deze reden kiezen mensen er regelmatig voor een particuliere zorgverzekering af te sluiten. Er zijn heel veel (zorg)verzekeraars om uit te kiezen maar ook bij je eigen bank is een goede optie. Hier kan je vaak vrij voordelig een goede zorgverzekering afsluiten.

Particuliere zorgverzekering lopen uiteen van complete pakketten waarbij consulten aan arts & tandarts, ziekenhuisopnames en operaties verzekerd zijn tot een kortingkaart. De kortingkaart geeft korting op dokters- en tandartsbezoek maar ook op eenvoudige hulpmiddelen als een bril. De kortingkaart is onder andere via je bank te verkrijgen.

Segurança Social

De Segurança Social is het orgaan welke verantwoordelijk is voor pensioenen en uitkeringen op het gebied van de sociale verzekeringen. Denk hierbij aan arbeidsongeschiktheidsuitkering, werkeloosheidsuitkering, zwangerschapsverlof uitkeringen en ook de oudedagspensioenen.

Het Sociale Zekerheid Identificatie Nummer (NISS) is het nummer waarmee je toegang krijgt tot rechten en de sociale zekerheidsplichten kunt vervullen. Als je na je emigratie naar Portugal wilt werken in Portugal of je bent gepensioneerd en krijgt pensioen vanuit je thuisland dan moet je je registreren bij de Segurança Social. Dit geldt ook voor uitkeringsgerechtigden in Nederland die hun uitkering mee mogen nemen naar Portugal.

Als je je registreert voor de sociale zekerheid, krijg je een sociaal zekerheidsidentificatienummer (NISS), waarmee je toegang hebt tot rechten zoals ondersteuning en subsidies maar ook kunt voldoen aan verplichtingen met betrekking tot bijdragen. Voor Nederlands gepensioneerden geldt dat zij zich ook moeten melden bij het CAK in Nederland. Het CAK houdt de zogenaamde landenbijdrage in op de pensioenuitkering.

Waarom het CAK?

Als je een uitkering of pensioen uit Nederland ontvangt dan is er via een internationaal verdrag geregeld dat Nederland de zorgkosten voor jou betaalt in het buitenland. Nederland heeft een zorgverdrag met Portugal. Dit houdt in dat Nederland een premie inhoudt voor de zorgverzekering net zoals dat zou zijn als je in Nederland woonachtig bent. Aangezien de zorgkosten in Portugal lager zijn betaal je een percentage van de basispremie die op dat moment gehanteerd wordt. Alle informatie hierover is goed te vinden op de website van het CAK.

Gezondheidszorg in Portugal medicijnen