CEAL, bijzondere belasting AL Portugal

Alles wat je moet weten over de CEAL: Bijzondere Belasting voor Alojamento Local in Portugal

Als je overweegt een Alojamento Local (AL) in Portugal te runnen, dan is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke belastingen die van toepassing zijn op deze vorm van accommodatie. Eén van deze belastingen is de CEAL, wat staat voor “Contribuição Especial para o Alojamento Local” oftewel de Bijzondere Belasting voor Alojamento Local. In dit artikel zal ik dieper ingaan op wat de CEAL inhoudt, wie ermee te maken heeft, hoe het wordt berekend, uitzonderingen en de toepasselijke wetten.

CEAL Alojamento Local Portugal

Wat is de CEAL?

De CEAL is een specifieke belasting die wordt geheven op bedrijven die Alojamento Local aanbieden in Portugal. Dit zijn accommodaties die worden verhuurd aan toeristen en vakantiegangers, zoals appartementen, kamers, of vakantiehuizen. Het doel van deze belasting is om bij te dragen aan de financiering van infrastructurele en toeristische projecten in de regio’s waar deze accommodaties zich bevinden.

Voor wie is dit van toepassing?

De CEAL is van toepassing op eigenaren of exploitanten van Alojamento Local in Portugal. Het maakt niet uit of je een individu bent die een enkele woning verhuurt of een bedrijf dat meerdere accommodaties bezit en beheert, zolang het gaat om Alojamento Local, val je onder de CEAL-regeling.

Hoe wordt de CEAL berekend?

De berekening van de CEAL gebeurt op basis van het belastbaar inkomen verkregen uit de verhuur van de accommodatie(s). Het tarief varieert en kan verschillen afhankelijk van de regio waar de accommodatie is gevestigd. Het wordt berekend over de bruto-opbrengsten van de verhuurde accommodatie(s.

De Alep legt het echter als volgt uit:

“CEAL wordt niet berekend op basis van het werkelijke inkomen dat AL-houders hebben, maar op basis van een verondersteld inkomen, dat hetzelfde zal zijn voor alle plaatselijke accommodaties, ongeacht hun jaaromzet of hun bedrijfsperiode.

In het jaar 2023 werd dit veronderstelde inkomen berekend op basis van het gemiddelde jaarinkomen per kwartaal dat beschikbaar is in plaatselijke accommodatie zoals bepaald door het Nationaal Instituut voor Statistiek, I. P. met betrekking tot het jaar 2019, op basis van de minimale bruto- oppervlakte van een woning van type T1 zoals bedoeld in artikel 67. de algemene regelgeving van stedelijke gebouwen.

Deze REVVPAR (economisch coëfficiënt) wordt vervolgens vermenigvuldigd met de stedelijke drukcoëfficiënt, die door het ministerie van Financiën wordt goedgekeurd voor 6 december 2023 en die per zone kan variëren door een coëfficiënt van minimaal 0,5 en maximaal 1, rekening houdend met:

a) de positieve variatie van het referentie-inkomen per m2 in het gebied van de plaatselijke woningbouw, tussen 2015 en het jaar vóór het belasting feit;
b) De positieve variatie van de referentiehuur per m2, verscherpt onder de voorwaarden van voorgaande puntj, in het gebied waar deze variatie hoger is op nationaal niveau.

De nettowaarde wordt vervolgens vermenigvuldigd met het percentage van 15%.

Ten slotte wordt de nettowaarde vermenigvuldigd met het aantal vierkante meter van het bruto privéoppervlak van uw vestiging en daarmee de eindwaarde bereikt die als CEAL moet worden betaald.”

Al dus de uitleg van de ALEP, de belangenvereniging voor AL.

Voor welke AL-vormen is dit van toepassing?

De CEAL is van toepassing op verschillende vormen van Alojamento Local:

 • AL-Apartemento: Zelfstandige accommodaties in appartementen of flatgebouwen.
 • AL-Estabelecimentos de hospedagem: Verhuur van individuele kamers in een woning, minimaal 4 verhuur eenheden en maximaal 9 verhuur eenheden.

Dit geldt voor AL die op 31 december 2019 waren ingeschreven in het RNAL register.

Uitzonderingen CEAL:

 • Alojamento Locals gelegen in het ‘binnenland’. Welke gebieden hieronder vallen is terug te lezen in portaria 208/2017.
 • Ook onder de uitzonderingen van AL’s die aan alle drie de volgende criteria voldoen:
  • Gemeente met een evenwicht in woningaanbod en studentenhuisvesting
  • Gemeente waar geen woning te kort heerst volgens de Mais Habitação wetgeving artikel 22 en decreto-lei nr. 83/2019
  • Grond eigendom ligt niet in een stedelijke zone
 • Alojamento Local die tevens gelden als permanente woning én minder dan 120 dagen per jaar verhuren.
Wetsartikelen

De relevante informatie met betrekking tot CEAL is terug te vinden in de Portugese wetgeving, met name in de volgende wetsartikelen:

 • Decreto-Lei nr. 128/2014: Dit decreet regelt de exploitatie van Alojamento Local in Portugal.
 • Portaria 208/2017: landelijke gebieden
 • Decreto-Lei n.º 56/2023, de 6 de outubro: de mais habitação

Voor specifieke en up-to-date informatie over CEAL is het aan te raden om contact op te nemen met een belastingadviseur in Portugal of de relevante overheidsinstanties voor de meest recente wetgeving en voorschriften. Ik houd ook vinger aan de pols en zal bij veranderingen dit ook doorvoeren in het E-book Alojamento Local.